De verzorging in de kas

Er is me al wel vaker gevraagd of ik eens iets zou willen schrijven  over de verzorging in de kas.

Daar is geen kant-en klaar antwoord op te geven. Want dat hangt af van je kas, de standplaats, grondsoort, wat je er mee wilt, wat je er in teelt, hoe intensief je de kas gebruikt, etc.. Dit wordt dus zeker geen kort en bondig blog, en wellicht wordt het ook misschien nog wel een wat warrig verhaal (vrees ik, terwijl ik dit schrijf). Het gaat over de manier waarop wij de grond in onze kas verzorgen, er zijn uiteraard ook andere manieren en meningen.

Om te beginnen, ik heb een paar jaar geleden al eens 2 pagina’s over de kas geschreven:

En daarnaast schrijf ik al een paar maanden zo af en toe een blog over de Winterkas, waarbij we dit jaar zoveel mogelijk groenten in de kas hebben gezaaid en geplant om in de herfst en/of winter en/of voorjaar van te oogsten. Die blogberichten kun je vinden via deze link

Nou, daar gaan we dan…….

Een kas is kostbaar. Zo kostbaar dat we er heel intensief in tuinieren, zoveel mogelijk soorten zaaien/planten, en elk plekje benutten. Dat betekent dat we veel van de grond vergen. Om die reden is een goede voeding heel belangrijk; je kunt niet verwachten dat ze jaar in jaar uit ervoor zorgt dat alles goed groeit en je flink kunt oogsten zonder er iets voor in de plaats terug te geven. Alles wat groeit en/of arbeid levert heeft voeding/eten nodig.

Waar je de grond in de kas mee wilt voeden is een persoonlijke voorkeur: er zijn mensen die kunstmest gebruiken, mensen die liever biologisch voeden, mensen die zelf plantenaftreksels maken, etc. Zelf vinden we de groene Culterra altijd een prettige en organische samengestelde meststof (met een NPK van 10-4-6 = dus 10% N = stikstof, 4% P = fosfor en 6% K = Kali).

De hoeveelheid kali in die meststof vinden we voor de vruchtgewassen in de kas net iets te laag en vullen aan door in de late lente nog wat kali te geven. Samengevat: wij geven in maart, enkele weken voor het uitplanten van de zaailingen,een gemiddelde hoeveelheid samengestelde meststof (voor een goede groei). En vervolgens geven we eind mei nog een kleine hoeveelheid kali (voor stevige en sterke planten, een goede vruchtzetting en veel vruchten met een goede smaak en houdbaarheid).

Nu we in september/oktober met de winterkas zijn gestart hebben we op dat moment uiteraard nagedacht over of, en welke voeding we dan zouden kunnen geven. Want de voeding die we dit voorjaar gaven is ongetwijfeld afgelopen zomer door de komkommerplanten, tomaten, pepers, etc. verbruikt. Maar een stikstofrijke voeding in de donkerste maanden van het jaar zorgt voor een hoog nitraatgehalte en dat willen we voorkomen. We hebben daarom vlak voor het zaaien/uitplanten van de wintergroenten, alleen een minimale hoeveelheid koemestkorrels gegeven (waar slechts ongeveer 2,5% stikstof in zit). Afhankelijk van de ontwikkelingen komende winter/lente zullen we in februari/maart (wanneer de dagen weer langer en lichter worden) gaan bedenken wat er dan nog aan groenten staat, of we daar een voedingsgebrek zien en wat we dan aan voeding willen geven (ik gok dat de weeuwenteelt kolen eind februari wel wat samengestelde voeding zullen willen).

De uitleg over wat welke meststof in de NPK samenstelling doet kun je hier vinden: Bemesting

Of en wat je ook geeft, het is altijd belangrijk om de grond en alle planten die in je kas groeien en bloeien goed te observeren. Als je goed kijkt en logisch nadenkt kun je vaak al zien/bedenken dat iets niet goed gaat, ook al begrijp je dan misschien nog niet wat of waarom. Denk aan een gebrek aan voeding (bijvoorbeeld geel blad) of vocht (neusrot), of aan ziekten en plagen. Ik ben slecht in ziekten en plagen, herken het meestal ook niet, maar ik zie wel wanneer er iets niet goed gaat, en dan kan ik verder zoeken wat de oorzaak en remedie zouden kunnen zijn. Op tijd signaleren kan veel ellende voorkomen.

Ook belangrijk: bedenk dat een kas een half gesloten systeem is. Het waait er niet, er is geen regen, geen sneeuw, etc. Dat betekent dat een ziekte of plaag die buiten heerst de planten in de kas vaak overslaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aardappelziekte Phytophthora die in de zomer de buitentomaten volledig kan verwoesten maar de tomaten in de kas niet kan bereiken (omdat het er niet waait en het tomatenblad in de kas droogt blijft). Dat klinkt heel mooi (en dat is het ook) maar er is een keerzijde: als er in de kas eenmaal een ziekte of plaag heerst kan die  zich binnen korte tijd door de hele kas verspreiden. Een voorbeeld daarvan is meeldauw; als de komkommerplanten in de kas eenmaal zijn aangetast door deze schimmel zien we vaak dat ze al snel daarna overslaat naar meloenplanten en/of aubergines (die allebei ook bevattelijk voor meeldauw zijn). Om die reden planten we die soorten het liefst zo ver mogelijk bij elkaar vandaan en scheiden we die nog eens extra door er bijvoorbeeld paprikaplanten en tomaten tussen te zetten (die wat minder bevattelijk zijn).

En om aardappelziekte en meeldauw, maar bijvoorbeeld ook een luizenplaag te voorkomen (wat kunnen luizen zich in een kas toch explosief vermenigvuldigen) zorgen we ervoor dat het blad van de planten in de kas droog blijft, en dat de luchtvochtigheid in de kas niet te hoog is. Dat doen we door bijvoorbeeld in de warmste maanden de ramen (en deur) verder open te zetten, blad te verwijderen, water te geven bij de voet van de plant en niet op het blad, een goede plantafstand aan te houden, aangetaste bladeren zo snel mogelijk te verwijderen (en bij een vermoeden van Phytophthora/aardappelziekte de hele plant te verwijderen). Dus gaat het ook weer om opletten, in een vroeg stadium een verandering constateren en vervolgens bedenken wat de volgende stap is.

Wij tuinieren op kalkrijke kleigrond maar in de kas verzuurt de grond langzaam (buiten trouwens ook maar daar iets minder snel), door de toevoeging van potgrond (bij het uitplanten van zaailingen),  etc. We kijken goed naar de grond, zeker in het najaar, en als de grond groen uitslaat geven we wat kalk, vaak is dat zo eens per 3 jaar. Soms is het minder duidelijk te zien en testen we het met een pH-testertje (te koop in vrijwel elk groter tuincentrum).

En niet onbelangrijk: we koesteren onze huisdieren 🙂 . We hebben al meer dan tien jaar een aantal padden in onze kas. En die eten heel veel slakken en andere ongewenste dieren (ook wel eens wel gewenste dieren als wormen trouwens). We zorgen voor ze door geen chemische middelen te gebruiken, en in elke kas houden we een plekje extra vochtig en staat een bak ondersteboven waar ze bij droogte en zon onder kunnen schuilen.

 

Dan de vruchtwisseling. Oei, dat is een heikel punt. En wil ik hier dan een algemeen geldend advies geven of ga ik eerlijk zijn? Ik kies voor het laatste. Wij houden nauwelijks een vruchtwisseling aan in de kas. Hoe zouden we dat moeten doen? Veel van de soorten die we in de kas telen zijn min of meer familie van elkaar. Of ze zijn gevoelig voor ongeveer dezelfde ziekten. En uiteindelijk groeit er een beperkte hoeveelheid aan soorten in de kas. Een vruchtwisseling van 1 op 2 zou ik met moeite nog wel aan kunnen houden maar 1 op 4 jaar of 1 op 6 jaar is, gezien wat wij willen telen, simpelweg onmogelijk. De komkommerplanten en meloenplanten zetten we wel elk jaar op een andere plaats in de kas. Maar tomaten, paprika’s, pepers, aubergines, etc. zetten we zoveel mogelijk door elkaar gemengd in de kas. Zo af en toe gebruik ik een andere methode; plant ik eens wat pepers in potten in plaats van in de volle grond, zaai ik Afrikaantjes of Goudsbloemen tussen de groenteplanten in, etc.

In het verleden hebben we nog wel eens per 5 jaar 1 spade diep de grond uit de kas verwijderd en vervangen door grond uit de moestuin. Maar dat was veel werk en eigenlijk was dat ook maar schijn, want buiten staan toch ook links en rechts vruchtgewassen in de moestuin. En 1 spade diep de grond uit de kas is zeker niet voldoende om ziekten of schimmels die in de grond zitten te verwijderen, want die zitten vaak dieper dan 1 spade. Ik sprak eens met iemand die al vanaf 1984 op ons volkstuinencomplex tuinierde en vertelde dat de tomaten al die (tientallen) jaren zonder problemen op dezelfde plaats stonden. Sindsdien (en dat is nu zo’n 10 jaar geleden) zijn wij ook gestopt met het vervangen van de grond in de kas. Maar we letten altijd goed op, en grijpen in waar nodig. Bij een vaag vermoeden van een tomatenplant met aardappelziekte ruk ik de plant zonder twijfel en per direct uit de grond. En we zijn op onze manier schoon in de kas. Dat wil niet zeggen dat er geen onkruid groeit, juist wel (want onkruid is een goede graadmeter hoe gezond en voedzaam je grond is). Schimmels overleven vaak op oude plantenresten en als we in de herfst opruimen verwijderen we de hele plant, inclusief gevallen bladeren, afgevallen rotte vruchten, etc..

We letten ook heel goed op wat we in de kas gebruiken, zoals dus welke meststof in welke hoeveelheid. Bestrijdingsmiddelen gebruiken we in de kas zelden of nooit, maar als het helemaal niet anders kan kies ik voor een ‘huismiddeltje’ als een plantenaftreksel of groene zeep.

Ik kende vroeger iemand die de planten in de kas tegen slakken beschermde door rond elke plant een kringetje van keukenzout te strooien. Er waren inderdaad geen slakken maar na een paar jaar groeiden de groenteplanten steeds minder goed en werd de oogst ook minder, de grond sloeg wit uit; natrium is slecht voor de meeste planten, en omdat het in de kas niet regent hoopte het natriumgehalte op. Ik heb bij iemand anders gezien dat verse koeienmest in de kas niet verteerde en jarenlang als droge plakkaten bleef liggen (wat verder trouwens niet erg was). Ik heb ook eens bij iemand gezien die een geconcentreerde kunstmeststof in de kas gaf dat binnen enkele dagen alle planten dood gingen. Ook dat spoelt niet uit (uiteindelijk wel, na meerdere keren ‘spoelen’ door de grond heel veel water te geven, maar toen was het al te laat voor de planten). Soms leer je van je eigen fouten, soms ook van de fouten van anderen.

Verzorgen: naast opruimen en voeden en observeren is het verzorgen van de grond belangrijk. Dat doen we in principe in de herfst, winter of vroege lente, want in de zomer is de kas vol en willen we geen wortels beschadigen. We hebben zeker 20 jaar lang de grond in de kas gespit. En bij dat spitten (bij voorkeur vóór de winter) spitten we paardenmest onder. Op die manier voedden we de grond, niet voldoende om de planten er van te laten groeien, maar we voegden zo wel veel organisch materiaal en sporenelementen  toe. Onze vette klei werd er luchtiger van, maar mest verbetert ook zandgrond. Want eigenlijk is mest waar stro in zit ook een soort compost in een voorstadium. Hetzelfde geldt dus ook voor compost; het levert humus, bodemleven, mineralen, sporenelementen, het maakt de grond levend. Nu onze grond na al die jaren mest en spitten zoveel verbeterd is, zijn we een paar jaar geleden gestopt met spitten. De laatste jaren voegen we compost toe, laten dat in de winter bovenop de grond rusten en werken dat in het voorjaar door de bovenlaag van de grond door die om te woelen met een grelinette.

Daarnaast strooien we sinds een paar jaar elke herfst lavagrit in de kas, ook dat zorgt voor luchtigheid, vochtvasthoudendheid, mineralen, etc. In hoeverre het werkt durf ik niet te zeggen, ik heb er vooral heel veel goeds over gelezen dus houden we het er maar in 🙂

Oh ja, we hebben ook nog wel een paar jaar geprobeerd om de grond te bedekken in de kas, soms met stro, of met halfrijpe compost of met karton. We waren daar niet altijd even positief over, soms groeiden planten niet goed (omdat het materiaal composteerde en daarvoor stikstof uit de grond haalde), of de grond bleef heel lang koud. Ongetwijfeld zijn er mensen met andere ervaringen. Sinds een paar jaar gebruiken wij zwart gronddoek, dat verbruikt geen voeding uit de grond, het gaat jaren mee, het gaat verdamping tegen en het  houdt de grond dus langer vochtig, en het warmt de grond wat sneller op (en houdt die warmte vervolgens ook vast). Komend jaar gaan we dat zeker weer gebruiken (sterker nog, het ligt nu in repen in de kas waar rijtjes met veldsla, rucola, worteltjes, radijs, etc. groeien).

 

Tot zover iets over hoe wij de grond en de planten in de kas verzorgen. Dit is vast geen compleet verhaal, aanvullingen en ervaringen met andere methoden zijn van harte welkom, al is het maar voor de mensen die informatie zoeken over dit onderwerp (en zelf leer ik er ook altijd weer van).

Het was wellicht wel een wat droge stof, daarom nu alsnog wat foto’s uit de afgelopen jaren uit onze kassen. En daaronder vind je dan nog wat meldingen (van bijgewerkte en nieuwe pagina’s, etc.).

 

In de herfst kan het hier ook nog wel een een ravage zijn, na een drukke zomer, foto van 2017:

We beginnen dan bij het begin; opruimen, schoonmaken, bladresten weg en compost erover verdelen (dat we vervolgens in het voorjaar met de grelinette door de grond mengen). Één kant klaar:

 

Een foto van de kas in april (in 2010, wat gaat de tijd toch snel, zo lang geleden alweer): vol met zaailingen, voor buiten of om in de kas uitgeplant te worden, en nog wat restjes groenten zoals sla en andijvie die we er in februari zaaiden:

 

Een foto van april 2012, ook hier is de kas alweer gevuld met zaailingen, maar nu zijn ook de ramen weer eens gezeemd; schone ruiten = meer licht en een betere groei dus uiteindelijk ook een grotere of iets vroegere opbrengst.

 

Het kan in de kas in het voorjaar wel eens vol zijn:

 

En uiteindelijk is dit elk jaar weer ons doel, een kas vol met gezonde planten en genoeg oogst (foto 2010):

 

En bijna 10 jaar later is het niet anders:

 

Hè, ik krijg bij het uitzoeken van de foto’s alweer voorzichtig zin in het nieuwe jaar, ik ga dit weekend gelijk met de planning beginnen 🙂

Tot slot nog even de mededelingen. Allereerst excuses dat ik niet meer op elke reactie antwoord, ik zal keuzes moeten maken en op dit moment wil ook gewoon zoveel mogelijk schrijven en pagina’s bijwerken, foto’s plaatsen, etc.. En dit blog was ook nog wel een zware bevalling die veel tijd kostte.

En ik heb op de website van Pokon ook nog een blog geschreven, over Een extra pittige reuzenradijs: Winterrammenas. Even een foto ter illustratie, eigenlijk zijn ze toch heel mooi:

 

En hieronder nog even een rijtje met de veranderingen op de website:

En tot slot heb ik een heel nieuwe pagina geschreven, over de teelt van gember

Excuses als er nog wat typfouten of onduidelijke zinnen in dit grote blog (2627 woorden!) staan, volgende week beloof ik een kort blogje 🙂

Tot slot nog 1 foto, van de Calendula officinalis Snow Princess die hier in de tuin nog steeds bloeit!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

40 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wendy Frehé

Wat een verhelderend en eerlijk artikel! Dank.

José

mooi zoals je het beschrijft, de 3 wintermaanden staan bij mij alleen nog tijm salie en curry plant erin. Ik ga volgend jaar ook eens meer proberen. Wij bemesten met gedroogde mest koeienmest korrels en buiten met paardenmest. Bedankt weer voor je blog lees het met plezier.

Jan Willem Reinders

Leuk, helder verhaal, zou toe willen voegen mijn ervaring met een kas van polycarbonaat platen, ik zie dat wel als een voordeel in de praktijk, is minder gevoelig voor temperatuur wisseling, en ook een voordeel bij nachtvorst, bovendien, wie een beetje handig is kan voor een klein prijsje ook zelf een kas maken.
Om het werk makkelijker te maken, heb ik verhoogde bakken gemaakt van trespa platen, die kun je ook gebruikt kopen, en gaan langer mee dan houten planken.
groet uit het Böhmerwald, met een klein beetje sneeuw.

wil fransen

Prachtig en informatief verhaal dat me sterk doet denken aan een uitspraak van Dhr. Doevendans:” Denk bij tuin cq. Natuurproblemen altijd aan Oorzaak en Gevolg”. Voorbeeld uit eigen tuin? De jonge koolmeesjes lagen allemaal dood in het nestkastje …..Bij de buren was buxusmot geconstsateerd: spuiten dus….het koolmezen ouderpaar fourageerde op de buxus….en gaf bespoten rupsen aan hun jongen. Wisten zij veel. Wij hebben weer wat geleerd.
Groet, Wil.

Jan van de Ven

Hallo, moeten kassen in de zomer wit gekalkt worden?
Groet. Jan.

Agnès

Hoi Jan, diana heeft hele fijne blogs geschreven over de kas en daar komt ook het kalken aan bod. Lees die eens door!

Wat een heerlijke blog, ik krijg keiebels van het zien van de kas met zaailingen. Mogen we al weer? 🙂

Marianne

Hoi allemaal,

Zijn er mensen die ervaring hebben met het overhouden van paprikaplaten?
Ze stonden er in de nazomer zo mooi bij dat ik er vijf in grote potten heb gezet. Ze staan tegen het huis aan, bij verwachtte nachtvorst gaan ze naar binnen. De buitenpaprika’s zijn inmiddels afgestorven, deze vijf troelingetjes zien er nog heel goed uit. Er rijpt zelfs een klein paprikaatje…

Bedankt voor alle info over jullie ervaringen, Diana. Leuk dat we het mogen meebeleven. Je blogs over de kas laat ik aan manlief lezen. Hij wil graag een kas. Als er één komt wordt dat zijn ding, ik heb zo ook genoeg te doen, haha!

Groeten van Marianne

Wijnie

Hoi Marianne,
Ik heb vorige winter 4 paprika’s en 1 peperplant overwintert. Ik had ze eerst in de keuken in de vensterbank gezet zodat de laatste paprika’s konden rijpen. Daarna heb ik ze in een onverwarmde slaapkamer onder het schuine dakraam gezet aan de noordkant, 10-15 °C. Dit raam heeft bijna heel de winter op kierstand gestaan, waardoor het onder het raam dus nog kouder was. Alleen met vorst ging het raam s nachts dicht. 1x ben ik dat vergeten, en ik denk dat dat de oorzaak is geweest dat de peperplant het niet had overleeft, die stond het koudst. Alle planten verloren bijna alle blad gedurende de winter. Begin maart op een warmere plek gezet, meer wster gegeven en wat mest. Een paar paprikaplanten had ik flink teruggesnoeid in maart tot op levend hout omdat de groeipunten afgestorven waren. De andere niet. Degene die niet gesnoeid waren bloeiden eerder en droegen eerder vrucht dan de gesnoeide, maar werden ook groter/hoger. Ik heb geen last gehad van luis. Ergens begin mei heb ik ze al buiten gezet omdat ik ze binnen zat was. Toen bloeiden de niet gesnoeide planten al, hoewel de groei in het begin buiten niet zo snel ging omdat het denk ik nog wat frisjes was voor ze, al stonden ze tegen een muur op het zuid-westen.
Dit jaar houd ik geen planten over omdat ik volgend jaar andere soorten wil. Ik heb wel de paprikaplanten van mn ouders nu boven staan bij 15-16°C, er zitten nog kleine vruchten aan, maar die planten zijn meer dan 1 meter hoog, dus die passen niet in de vensterbank in de keuken. Ik ben benieuwd of die paprika’s nog gaan groeien en rijpen. En natuurlijk ook maar de ervaringen van anderen 😉
Groetjes Wijnie

Niels

Hoi allemaal

Wij gebruiken sinds een jaar bokashi in de kas. Het werkt echt super. Heb nog nooit zo’n groei en vruchtzetting gezien als nadat we met de bokashi waren begonnen.
Ter uitleg voor diegenen die het niet kennen
Bokashi is zijn gefermenteerde groenten, fruit en ook vlees resten moet wel rauw of gekookt zijn maar mag geen olie of gebakken voedsel bevatten. Het idee hierachter is dat de microbacterien en schimmels zorgen voor het fermenteren. Op het moment dat het gefermenteerd is dan breng je het naar de plek waar je het wilt hebben. Doet het in een geul bedekt het met een dun laagje aarde 2 weken ongeveer laten rusten voor de start van het composteren en je kan er alles op telen. Ook is het zo dat je een effectievere compostering hebt doordat er meer voeding in de grond blijft. Het is erg voedingsrijk. Bij het fermenteren komt er ook een vocht vrij. Dit vocht kun je aftappen en werkt als vloeibare bemesting en de planten zijn er gek op. Ik was beetje sceptisch toen ik net een set kreeg maar had al gauw door dat dit echt goed werkt. Voor diegenen met interesse het internet staat er vol mee dus meer info vinden zal niet lang duren.

Gr,
Niels

Carine p

Dag Niels,
Bokashi maken en gebruiken…. meer dan positief! Zelfs kleinschalig met een set kan je dit klaarmaken of groter wanneer je echt alles zelf toevoegt. Vrienden van ons doen dit professioneel in de tuin sector. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, ziehier een mooie en beperkte uitleg : https://www.emwinkel.nl/bokashi-maken/

Zelf ben ik bezig met paardenmest die op biodynamische manier verwerkt wordt. De resten van de keuken (geen verwerkt voedsel, vet of vlees) gaan in dunne laag in de tuin. Ik leg karton op bepaalde plaatsen waar ik geen onkruid wens, daarbovenop keukenafval, koffiedik, tuin bladeren/snoeisel…. een aantal maanden later is dit alles verwerkt en dit verrijkt de grond, zeker in combinatie met de biodynamica. Ik heb in mijn groententuin nog nooit meststoffen, kali of wat dan ook gebruikt. De natuur geeft zoveel van deze producten, maar het vergt wel tijd, werk etc. Zoals Diana reeds meerdere malen schreef, ieder vindt zijn eigen weg in de (groenten)tuin en het leuke is vooral dat je van elkaar kunt leren.
Veel succes met de bokashi.
Groetjes carine

Niels

Ik ben erg fan van de bokashi geworden. Vanaf het moment dat ik het ging gebruiken zag ik een zichtbare verbetering in de kas met grondstructuur, vruchtzetting en groei. dan nog niet te vergeten de hoeveelheid plaagdieren die ook afnemen.

Wij hebben ongeveer iedere maand/ anderhalve maand wel een volle bokashi emmer die ik na ongeveer 2 a 3 weken leeg in mijn kas en binnenkort ook begin met het vullen van de platte bak.

Voordelen die ik nu ervaren heb:
verbeterde grondstructuur
krachtigere groei
goede vruchtzetting
door de gezonde grond en gezonde planten vele malen minder schadelijke insecten e.d.
geen extra meststoffen hoeven aanschaffen om eventueel tekorten aan te vullen.
na enkele weken kan er weer beplant/gezaaid worden

Nadeel tot op heden voor mij:
grond KAN zuur worden voor een korte tijd mocht de grond te zuur blijven moet er een beetje bekalkt worden om de balans te herstellen denk dat dit eerder in de kas een probleem is, dan buiten want buiten spoelt sneller uit.

groetjes,
Niels

Marianne

Hoi Wijnie,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Ik ga er dus maar gewoon mee door!
Groetjes, Marianne

Esther vR

Dag Diana,

Op de site van Culterra staat:
‘Bij gebruik van Culterra meststoffen in de kas of onder glas altijd beluchten en de korrels door de grond werken voor het planten.’

Het klinkt wat ongemakkelijk en om die reden heb ik het nooit aangedurfd Culterra te gebruiken in de kas. Maar jij hebt er geen vervelende ervaring mee?

Dank voor je geweldige blogs!
Hartelijke groet Esther vR

Machteld

Hallo Diana,

Ik ben altijd heel blij met jouw ervaringen en adviezen. Nu wil ik graag de blog over onderhoud van de kas lezen ( de vochtigheid is bij mij een groot probleem) maar de link werkt niet goed. Ik krijg iedere keer de pagina over de aanschaf van de kas. Groetjes,

Niels

Hoi Machteld,

Hoe bedoel je de vochtigheid? is je bodem te nat of is de lucht in de kas te vochtig?

Als het je grond is dan is er weinig aan te doen. Mijn kas heeft ook altijd in de winter een vochtige grond. goed ventileren werkt bij mij altijd goed.

gr,
Niels

Ria

Machteld, je kunt ook bovenaan de balk kijken in de index, die link doet het volgens mij wel:

https://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/een-kas-gebruik/

Succes,
Ria

Machteld

Dank jullie wel

nancy

Hoi Diana,
Wij hebben ook een tweede hands kas uit de professionele tuinderij. Lekker hoog dat is fijn werken. We moeten het raam nog werkbaar krijgen met de katrollen. Dit lukt nog niet. Er is nergens een plaatje te vinden om af te kijken. Nu las ik op je site dat jullie ook kassen hebben staan met ramen met dit systeem. Kun je hiervan een foto sturen/plaatsen? Dan lukt het me misschien om dit voor elkaar te krijgen alvast bedankt!

Melissa

Hallo Diana
Ik ben bezig met de bouw van een kleine muurkas van oude raamkozijnen met 2 openslaande deuren.
de kas is ongeveer 110 bij 130
Nu vraag ik mij af qua ventilatie of het voldoende is dat de openslaande deuren open kunnen staan of moet er een soort tochtje inzitten, wat zou betekenen dat het dakraam ook open zou moeten.
Dat laatste is een probleem want er komt een plexiglas plaat bovenop.
Graag hoor ik jouw deskundige ervaring.
Dank je wel!

Maaike

Hallo Diana,

Ik ben van plan een kas van Greenspan te kopen, ik vind die kassen erg mooi namelijk. Het is wel een foliekas, maar wel indien gewenst met automatische ramen.

Nu heb ik een paar vraagjes voor de geoefende kasgebruiker, en één daarvan heb je in dit artikel beantwoord. Ik was namelijk van plan om alles in potten te gaan zetten, maar als ik het zo lees hoeft dat niet per se. Moet ik wel direct goed opruimen, daar ben ik dan weer iets minder goed in.

Maar een andere vraag: ik heb niet zo’n zin om elke keer tegen de tomaten te gaan tikken (en als ik op vakantie ben werkt dat ook niet zo goed, of aan het werk overdag, terwijl dat het beste moment is). Ik heb nu een soort muurkas die aan de voorkant open is en waar dus voldoende wind komt. De tomaten doen het prima.
Nu had ik het idee om in de nieuwe kas twee deuren te maken zodat het kan tochten. In de zomer kunnen die deuren dan gewoon open. Een ander idee is een deur en aan de andere kant een laag raam. Zal dat denk je genoeg zijn om voldoende luchtverplaatsing in de kas te krijgen? Of is de deur open zetten al voldoende denk je?
Of moeten we gewoon elke dag rond het begin van de middag even een ventilator aan zetten en het dan gewoon bij 1 deur houden? Wat zou jij doen?

En mij klinken automatische ramen heel handig, die dus open gaan als het warm genoeg is, of heb je daar slechte ervaringen mee?

Bedankt alvast!

Groeten,

Maaike

Maaike

Bedankt voor de moeite om een antwoord te geven!

Ik woon in Putten, hier waait het niet zo vaak zo hard.
Misschien doe ik toch maar gewoon 1 laag raam, ik kan er (hopelijk) altijd een extra deur bij zetten. Het lijkt me ook wat kwetsbaarder met een extra deur namelijk. Eerst inderdaad aankijken, een ventilator kan ook altijd (we hebben wel stroom).

Uiteraard kost tikken niet zoveel tijd, maar dan moet je er wel midden op de dag zijn. Beetje stom als ik twee weken op vakantie zou gaan en al die tijd wordt er geen tomaat bevrucht. Of als ik elke dag bij de klant zit, dan heb ik ook pas ‘s avonds tijd. Da’s niet altijd handig denk ik.

Heb nu al zin dat de kas er is! En je boek trouwens, want die heb ik vrijdag besteld.

Groeten,

Maaike

Maaike

Ja de zaai agenda is binnen! Ben er blij mee en blijkbaar kan ik nog wat in de kas zaaien deze winter, ofzo. Ik zal eens kijken. Bedankt voor het persoonlijke geschreven berichtje dat erbij zat.

Bloemen in de kas, niet eens aan gedacht. Is misschien best een goed idee. Aubergines en paprika’s komen zeker in de kas, ik denk ook courgette, komkommer en aanverwanten, daar komen ook bijen op af. Nog wat extra bloemen is misschien best wel een goed idee.

We gaan het gewoon zien. Misschien is een deur open en een raam aan de andere kant wel genoeg. En anders maken we een tijdklok met de ventilator en zetten we die overdag even een half uurtje aan, automatisch.

Nogmaals bedankt!

Groeten,

Maaike

Ikrame

wel heel groot maat wel mooi en leuk

Ann

In de wintermaanden, vroeg voorjaar maak ik de grond los en laat ik mijn regentonnen leeglopen in de kas. Maar is dit zinvol ?

Sérgio

Hallo Diana,

Ik heb een serre gekocht van 3x3m en daar heb ik nu tomaten.
Vandaag zag ik na wat ik denk pythophora in een blad. Helaas met veel pijn heb ik de plant maar weggehaald als preventie.

Mijn serre staat constant open ook bij natte weer. Doe jij als het regen, alles dicht??
Ik denk dat het komt omdat het vochtig is buiten maar ja ik weet het niet zeker als het pythophora is.

Groetjes Sérgio

Mascha

Hallo! Wat een superfijne blog! Ik heb een vraag, misschien kunt u me helpen. Ik heb sinds 6 jaar een kas in de tuin. Nu hebben we sinds een ongenode gast (bruine rat) in de tuin en ik heb een hol in de kas aangetroffen. We wonen aan de rand van een wijk, grenzend aan het buitengebied. Ratten zijn een probleem in de hele wijk. Ik wil er graag alles aan doen om geen plaag te veroorzaken. Is het een optie om de kas helemaal te betegelen en mijn groenten in de kas in potten te kweken? Zo kan de rat niet meer lekker warm overwinteren in de kas. Of hebben de groenten echt volle grond nodig?
Alvast dank!!!!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Naar de reacties